Naše služby

C

V oblasti GDPR nabízíme:

▪ PORADENSTVÍ – KONZULTACE v oblasti GDPR a ochrany a zpracování osobních údajů

▪ IMPLEMENTACI GDPR ve vašem podniku – zajištění souladu s platným nařízením Unie nebo členského státu – ČR

▪ EXTERNÍ Pověřená osoba – Manažer OÚ manažer správy osobních údajů, případně Pověřenec pro Ochranu Os. Údajů

 

Kdo ve firmě řeší OÚ a nařízení GDPR:

A/ Pověřená osoba Manažer OÚ – Manažer pro správu a evidenci osobních údajů ve vaší firmě, družstvu či spolku

případně

B/ Pověřenec pro Ochranu OÚ – Data Protection Officer – DPO

Manažer pro osobní údaje, případně přímo Pověřenec pro Ochranu Osobních Údajů může být kvalifikovaný, proškolený zaměstnanec s dostatečnými odbornými znalostmi, či EXTERNÍ poskytovatel služby (na základě smlouvy o dílo -> s doložkou o mlčenlivosti), který dohlíží na dodržování ochrany osobních údajů v souladu s nařízením GDPR, poskytuje informace a poradenství správcům, zpracovatelům a zaměstnancům, kteří zpracovávají osobní údaje a spolupracuje s dozorovým úřadem ÚOOÚ.

 

 

Externí Manažer OÚ(osobních údajů) či externí Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává především tyto úkoly:

  • poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování, o jejich povinnostech podle GDPR a dalších předpisů Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů;
  • monitorování souladu s GDPR, dalšími předpisy Unie nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;
  • poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování;
  • spolupráce s dozorovým úřadem
  • v případě nahlášeného DPO zajišťuje působení jako kontaktní osoba pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se zpracování, včetně předchozí konzultace, a případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci.

Manažer OÚ i DPO – Pověřenec pro ochranu osobních údajů bere při plnění svých úkolů vždy patřičný ohled na riziko spojené s operacemi zpracování a současně přihlíží k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů.

 

 

DO ZAHÁJENÍ ÚČINNOSTI

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Chcete být na GDPR připraveni? Napište nám!