Vztah správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů

Při některých úkonech zpracování osobních úkonů může správce využít služeb jiného subjektu –  zpracovatele. Správce by měl vždy využívat služeb takového zpracovatele, který je schopen poskytnout dostatečné záruky technických a organizačních opatření, tak aby byla zajištěna ochrana zpracovávaných osobních údajů a práva subjektu údajů.  Zpracovatel v rámci činnosti pro správce může provádět pouze takové zpracovatelské operace, … Pokračování textu Vztah správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů